Products


Griffo Botanicals makes powerful, concentrated herbal extracts that should be used under the supervision of a trained professional.  This is why we sell only to licensed professionals.  

 

ALLERFREE - Yu Ping Feng San and Cang Er Zi San - Huang Qi, Bai Zhu, Fang Feng, Cang Er Zi, Bai Zhi, Chi Shao, Huang Qin, Huo Xiang, Lian Qiao, Jing Jie, Xin Yi Hua

BASECAMP - Yu Ping Feng San plus mushroom complex - Huang Qi, Bai Zhu, Fang Feng, Fu Ling, Ling Zhi, Shiitake, Maitake, Kawaritake (turkey tail), Elderberry, Wu Wei Zi, Gan Cao

DRACONIS - Chai Hu Long Gu Mu Li Tang - Chai hu, Ban xia, Fu ling, Gui zhi, Huang qin, Da zao, Dang shen, Long gu, Mu li, Sheng jiang, Da huang

GASTROREST - Huo Xiao Zheng Qi San - Huo xiang, Bai zhu, Hou po, Jie geng, Chen pi, Gan cao, Ban xia, Da fu pi, Bai zhi, Zi su ye, Fu ling, Da zao, Sheng jiang

FORTIFEND - Yu Ping Feng San plus mushroom complex - Huang Qi, Bai Zhu, Fang Feng, Fu Ling, Ling Zhi, Shiitake, Maitake, Kawaritake (turkey tail), Elderberry, Wu Wei Zi, Gan Cao

CERVENTI - Ge Gen Tang - Ge Gen, Ma Huang, Gui Zhi, Bai Shao, Sheng Jiang, Gan Cao

DETENSIO - Yue Ju Wan plus Chai Hu Shu Gan San

EVOTUS - Yue Ju Wan - Cang Zhu, Chuan Xiong, Shen Qu, Xiang Fu, Zhi Zi

FEBRIS - Yin Qiao San plus Gan Mao Ling - Ban Lan Gen, Bo He, Gang Mei Gen, Huang Qin, Jie Geng, Jin Yin Hua, Jing Jie, Lian Qiao, Niu Bang Zi, San Cha Ku, Ye Ju Hua

FREE AND EASY PLUS - Jia Wei Xiao Yao San - Chai Hu, Bai Shao, Bai Zhu, Fu Ling, Dang Gui, Mu Dan Pi, Zhi Zi, Bo He, Gan Cao

FRIGUS - Jing Fang Bai Du San plus Ma Huang Tang - Jing Jie, Fang Feng, Ge Gen, Ma Huang, Xing Ren, Bo He, Chai Hu, Qiang Huo, Du Huo, Chuan Xiong, Fu Ling, Gui Zhi, Bai Shao, Qian Hu, Jie Geng, Zhi Ke, Sheng Jiang

GAN MAO - Yin Qiao San plus Gan Mao Ling - Ban Lan Gen, Bo He, Gang Mei Gen, Huang Qin, Jie Geng, Jin Yin Hua, Jing Jie, Lian Qiao, Niu Bang Zi, San Cha Ku, Ye Ju Hua

GRACE AND EASE - Jia Wei Xiao Yao San modified - Chai Hu, Bai Shao, Bai Zhu, Fu Ling, Dang Gui, Mu Dan Pi, Zhi Zi, Bo He, Gan Cao, Yi Mu Cao, Dan Shen, Sheng Di, Xiang Fu, Yu Jin

HARMONIA - Tong Xie Yao Fang - Bai Shao, Bai Zhu, Fang Feng, Chen Pi, Fu Ling, Mu Xiang, Xiang Fu, Zhi Ke, Gan Cao

HEPLENE - Chai Hu Shu Gan San - Chai Hu, Bai Shao, Zhi Shi, Gan Cao, Xiang Fu, Chuan Xiong Chen Pi, Gan Cao

LUNALUX - Chai Hu Long Gu Mu Li Tang plus Suan Zao Ren Tang - Chai hu, Ban xia, Fu ling, Gui zhi, Huang qin, Da zao, Dang shen, Long gu, Mu li, Sheng jiang, Da huang, Suan Zao Ren, Zhi Mu, Fu Ling, Chuan Xiong, Gan Cao

SWEAT IT OUT - Jing Fang Bai Du San plus Ma Huang Tang - Jing Jie, Fang Feng, Ge Gen, Ma Huang, Xing Ren, Bo He, Chai Hu, Qiang Huo, Du Huo, Chuan Xiong, Fu Ling, Gui Zhi, Bai Shao, Qian Hu, Jie Geng, Zhi Ke, Sheng Jiang

SWEAT IT OUT - Jing Fang Bai Du San plus Ma Huang Tang - Jing Jie, Fang Feng, Ge Gen, Ma Huang, Xing Ren, Bo He, Chai Hu, Qiang Huo, Du Huo, Chuan Xiong, Fu Ling, Gui Zhi, Bai Shao, Qian Hu, Jie Geng, Zhi Ke, Sheng Jiang

TUSSIS - Qing Qi Hua Tan Wan - Ban xia, Dan nan xing, Gua lou ren, Huang qin, Yu Xing Cao, Chen pi, Xing ren, Zhi shi, Fu ling, Sheng jiang, Gan Cao

ZIZYPHUS - Suan Zao Ren Tang - Suan Zao Ren, Chuan Xiong, Fu Ling, Zhi Mu, Gan Cao